Accueil / Akceptejo Route 2 / Vojo 2
Accueil
Akceptejo
Route 2
Vojo 2
Qui sommes-nous ? / Pri niNos routes / Niaj vojojRoute 1 / Vojo 1Route 2 / Vojo 2Tourisme / TurismoLiens / LigojNous contacter / Kontakti ninPlan du site / Paĝara mapo
Bas de page / Suben
Bas de page
Suben
 
 

 
 

Grèce

Grekio

Route 2 / Vojo 2                Grèce / Grekio
 
23/12/2017 > 04/01/2018
Grèce / Grekio 398 km       Total / Sumo 12821 km

Grèce / Grekio
 
 
 
 
 
Cliquez sur les photos ci-dessous pour les agrandir et utilisez la fonction "retour arrière" de votre navigateur pour revenir à cette page.
Klaku al la ĉi-subaj fotoj por pligrandigi ilin kaj uzu la funkcion "malantaŭen" de via navigilo por reveni al ĉi tiu paĝo.
 
 

Rodos RodosRodos
 
23/12/2017 - Rodos :
 
Nous débarquons à Rhodes, ville fortifiée et capitale de l'île de Rhodes.
 
Ni elŝipiĝas en Rodos-Urbo, fortikigita ĉefurbo de la insulo Rodoso.
 
 
 
 
 
Grèce / Grekio Grèce / GrekioGrèce / Grekio
 
23/12/2017 > 04/01/2018 - Grèce  /  Grekio :
 
Comme lors de notre premier tour du monde, nous retrouvons les jolies minichapelles le long des routes, que ce soit sur l'île comme sur le continent.
 
Kiel dum nia unua monda ĉirkaŭirado, ni retrovak la belajn kapeletojn
vojflankajn, same sur la insulo kiel sur la kontinento.
 
Grèce / Grekio Grèce / Grekio Grèce / Grekio Grèce / Grekio Grèce / Grekio
 
 
 
 
 
Grèce / Grekio Grèce / GrekioGrèce / Grekio
 
23/12/2017 > 04/01/2018 - Grèce  /  Grekio :
 
Ces minichapelles sont tout simplement le reflet des vraies églises du pays.
 
Tiuj kapeletoj tutsimple estas kopioj de
la veraj kirkoj de la lando.
 
 
 
 
 
Grèce / Grekio
Grèce / Grekio 23/12/2017 > 04/01/2018
Grèce  /  Grekio :
 
Nous sommes en période de Noël et beaucoup de villages exposent une crèche.
 
Estas tempo de kristnaska festo kaj multaj vilaĝoj eksponas sanktan kripon, kiu prezentas la naskiĝon de Jesuo.
 
 
 
 
 
En route / Survoje En route / SurvojeEn route / Survoje
 
23/12/2017En route  /  Survoje :
 
Pour notre première nuit en Grèce, ce restaurant abandonné fera parfaitement l'affaire pour y poser notre tente.
 
Por niaj unua nokto en Grekio, tiu forlasita restoracio plej taŭgos por starigi nian tendon.
 
 
 
 
 
En route / Survoje
En route / Survoje 23/12/2017
En route  /  Survoje :
 
Mais nous ne sommes pas seuls : une chèvre, malade ou enceinte, a choisi elle aussi de passer la nuit sur place et Rose lui donne à manger et la couvre d'une couverture trouvée dans les débris de la maison.
 
Sed ni ne solas: ankaŭ kaprino, malsana aŭ graveda, tie instaliĝis por tranokti kaj Roz' nutras ŝin kaj kovras ŝin par kovrilo trovita en la tieaj rubaĵoj.
 
 
 
 
 
En route / Survoje 24/12/2017En route  /  Survoje :
 
Cet autre animal ne nous fait pas plus peur.
 
Ĉi tiu alia besto ne pli timigas nin.
 
 
 
 
 
En route / Survoje 24/12/2017En route  /  Survoje :
 
Après un mois et demi passé en pays musulman, nous sommes contents de retrouver de la viande de porc et nous faisons le plein de saucissons.
 
Post unu monato kaj duono en musulmana lando, ni kontentas retrovi porkaĵojn kaj ni replenigas niajn sakojn per salamoj.
 
 
 
 
 
Arhangelos 24/12/2017 - Arhangelos :
 
Un restaurant social ?
 
Ĉu socia restoracio?
 
 
 
 
 
Arhangelos     24/12/2017 - Arhangelos :
 
Un des plus beaux clochers d'église de Grèce.
 
Iu el la plej belaj kirkaj sonorilturoj de Grekio.
 
 
 
 
 
Lindos
Lindos 24/12/2017 - Lindos :
 
Un village de maisons d'une blancheur éclatante au pied d'une forteresse devant une baie azur.
 
Vilaĝo de brile blankaj domoj piede de fortreso kaj ĉe lazura golfo.
 
 
 
 
 
Lindos LindosLindos
 
24/12/2017 - Lindos :
 
Nous passons le réveillon de Noël face à la plage de Lindos, sur la terrasse d'un restaurant fermé. Nous avons ce petit coin de paradis pour nous seuls.
 
Ni kristnaske festenas fronte al la plaĝo de Lindos, sur teraso de fermita restoracio. Ni sole priĝuas tiun paradizeton.
 
 
 
 
 
Lindos LindosLindos
 
25/12/2017 - Lindos :
 
Le lendemain, nous visitons Lindos, où nous n'aurions certainement pas pu faire entrer nos vélos en plein été, lorsque les touristes envahissent les ruelles étroites du village.
 
La morgaŭon, ni vizitas Lindoson, kien ni ja ne povintus enirigi niajn biciklojn en plena somero, kiam amasoj da turistoj invadas la vilaĝajn stratetojn.
 
 
 
 
 
Lindos LindosLindos
 
25/12/2017 - Lindos :
 
Certains habitants décorent leur pas de porte de galets de diverses teintes pour former des motifs.
 
Iuj loĝantoj dekoracias la sojlon antaŭ ilia pordo per rulŝtonetoj el diversaj koloroj por krei desegnojn.
 
Lindos Lindos Lindos Lindos Lindos
 
 
 
 
 
Rodos RodosRodos
 
26/12/2017 - Rodos :
 
Retour dans la ville de Rhodes, que nous prenons cette fois le temps de visiter.
 
Ni revenas al la Rodos-Urbo, kiun ni ĉi-foje prenas tempon viziti.
 
 
 
 
 
Rodos
Rodos 26/12/2017 - Rodos :
 
Rhodes est surtout célèbre pour son Colosse, une des sept merveilles du monde antique qui servait de phare et aujourd'hui disparu. Il n'en reste que des "petites" reproductions de ce à quoi il aurait pu ressembler.
 
Rodos-Urbo famas precipe pro sia Koloso, iu el la sep mirindaĵoj de la antikva mondo kiu utilis kiel lumturo kaj hodiaŭ malaperinta. Restas nur 'etaj' statuoj de kia ĝi povintus esti.
 
 
 
 
 
Rodos RodosRodos
 
26/12/2017 - Rodos :
 
Une théorie séduisante veut que le Colosse enjambait l'entrée du port de Rhodes, exactement là où se trouve aujourd'hui deux colonnes, l'une portant un cerf, l'autre une biche. Le seul problème est que les archéologues disent que c'est tout bonnement impossible.
 
Interesa teorio diras, ke la Koloso transpaŝis la enirejon de la Rodos-urba haveno, precize tie, kie hodiaŭ staras du kolumnoj, iu portanta vircervon, alia cervinon. La sola problemo estas, ke ĉiuj arkeologoj deklaras tion ja ne ebla.
 
 
 
 
 
Rodos 26/12/2017 - Rodos :
 
Tout le monde habillé en Père Noël.
 
Ĉiuj vestitaj kiej
Paĉjo Kristnasko.
 
 
 
 
 
Rodos RodosRodos
 
26/12/2017 - Rodos :
 
Quand on dit «tout le monde», c'est tout le monde.
 
Kiam ni diras «ĉiuj», ja temas pri ĉiuj.
 
 
 
 
 
En route / Survoje
En route / Survoje 26/12/2017 > 27/12/2017
En route  /  Survoje :
 
Nuit passée en bateau pour rejoindre le continent. Sans avoir pris de cabine, on dort où et comme on peut.
 
Noktdaŭra ŝipado por reatingi la kontinenton. Ĉar ni ne rezervis kajuton, ni dormas kie kaj kiel ni povas.
 
 
 
 
 
Athina AthinaAthina
 
27/12/2017 > 30/12/2017 - Athina :
 
Athènes peut être considérée comme "la capitale mondiale des ruines" ; on en trouve presque à chaque coin de rue !
 
Atenon oni povas taksi kiel "la monda ĉefurbo pri ruinŝtonoj"; eblas vidi iujn je preskaŭ ĉiuj stratanguloj!
 
Athina Athina Athina Athina
 
 
 
 
 
Athina AthinaAthina
 
27/12/2017 > 30/12/2017 - Athina :
 
Les ruines les plus célèbres sont sans conteste celles du temple du Parthénon, dédié à la déesse Athéna, sur le rocher de l'Acropole.
 
La plej fama ruinaĵo nediskuteble estas la templo Partenono, dediĉita al la diino Atina, sur la rokego Akropolo.
 
 
 
 
 

Vidéo / Filmo
     04:41'

 
 
 
 
27/12/2017 > 30/12/2017 - Athina :
 
Relève de la garde devant le tombeau du soldat inconnu, au pied du parlement grec : un cérémonial un peu long et compliqué.
 
Ŝanĝo de gardistoj antaŭ la tombo de la nekonata soldato, piede de la greka parlamento: jen ceremonio iom longa kaj komplika.
 
 
 
 
 

Vidéo / Filmo
     01:34'

 
 
 
 
27/12/2017 > 30/12/2017 - Athina :
 
Concert de musique grecque sur la place Syntagma, haut lieu de toutes les manifestations, culturelles ou revendicatives.
 
Koncerto de greka muziko sur la place Sintagma, grava loko por ĉiuj eventoj, ĉu kulturaj, ĉu manifestaciaj.
 
 
 
 
 
Athina AthinaAthinaAthina
 
27/12/2017 > 30/12/2017 - Athina :
 
Décorations dans les rues d'Athènes pour les fêtes de fin d'année.
 
Dekoraciaĵoj en la Atenaj stratoj por la jarfinaj festoj.
 
 
 
 
 

Vidéo / Filmo
     00:29'

 
 
 
 
27/12/2017 > 30/12/2017 - Athina :
 
Autre genre de décoration, sur fond de musique de Noël.
 
Alia tipo de dekoraciaĵo, kun fono de kristnaska muziko.
 
 
 
 
 

Vidéo / Filmo
     00:13'

 
 
 
 
27/12/2017 > 30/12/2017 - Athina :
 
On a trouvé la boule à neige la plus grosse au monde.
 
Ni trovis la plej grandan pilkon kun neĝo en la mondo.
 
 
 
 
 
En route / Survoje
En route / Survoje 30/12/2017
En route  /  Survoje :
 
Nous longeons la mer Égée, peut-être moins tranquille qu'il n'y paraît.
 
Ni laŭbiciklas la Egean maron, eble ne tiom trankvilan, kiom ĝi aspektas.
 
 
 
 
 
En route / Survoje En route / SurvojeEn route / Survoje
 
31/12/2017En route  /  Survoje :
 
Nous passons le réveillon du nouvel an au bord d'un gouffre. Attention à la "marche", si on ne veut pas ce ce soit notre dernier réveillon !
 
Ni novjare festenas ĉe profundegaĵo. Ni priatentu la "ŝtupon" por ke ne temu pri nia lasta festeno!
 
 
 
 
 
En route / Survoje En route / SurvojeEn route / Survoje
 
01/01/2018En route  /  Survoje :
 
En fait de gouffre, il s'agit du canal de Corinthe, creusé dans la roche sur plus de six kilomètres et jusqu'à 52 mètres de haut pour relier la mer Égée et la mer Ionienne. Un travail de titan !
 
Pli ol simpla profundegaĵo, temas pri la Korinta kanalo, fosita en rokego je pli ol ses kilometroj kaj ĝis 52 metroj da alteco por kunligi la Egean kaj la Ionian marojn. Kia titana laboro!
 
 
 
 
 
En route / Survoje En route / SurvojeEn route / Survoje
 
01/01/2018En route  /  Survoje :
 
Pour permettre le passage des bateaux, les ponts à chaque extrémité du canal ont la particularité non pas de se lever ni de tourner, mais de s'abaisser au fond du canal.
 
Por ebligi la pason de ŝipoj, la pontoj je ambaŭ kanalaj ekstremaĵoj prezentas la specifon nek leviĝi nek turniĝi, sed malsuprenmalaperi en la kanalan profundaĵon.
 
 
 
 
 

Vidéo / Filmo
     01:26'

 
 
 
 
01/01/2018En route  /  Survoje :
 
Comment faire apparaitre un pont comme par magie.
 
Kiel aperigi ponton kvazaŭ per magio.
 
 
 
 
 
En route / Survoje
En route / Survoje 01/01/2018 > 04/01/2018
En route  /  Survoje :
 
De l'autre côté du canal de Corinthe, nous longeons désormais la mer Ionienne jusqu'à Patras.
 
Je la alia flanko de la Korinta kanalo, ni laŭbiciklas la Ionian maron ĝis Patraso.
 
 
 
 
 
Patraso
Patraso 04/01/2018 - Patraso :
 
Nouvelle nuit en bateau, direction le sud de l'Italie.
 
Plia nokto en ŝipo, direkte al suda Italio.
 
 
 
 
 
Pays précédent
Antaŭa lando
Turquie / Turkio Turquie / Turkio
Grèce / Grekio
Italie / Italio Italie / ItalioPays suivant
Sekva lando
 
 
 

 
 
Accueil
Akceptejo
Route 2
Vojo 2
Accueil / Akceptejo Route 2 / Vojo 2
Qui sommes-nous ? / Pri niNos routes / Niaj vojojRoute 1 / Vojo 1Route 2 / Vojo 2Tourisme / TurismoLiens / LigojNous contacter / Kontakti ninPlan du site / Paĝara mapo
Haut de page
Supren
Haut de page / Supren