Accueil / Akceptejo Route 2 / Vojo 2
Accueil
Akceptejo
Route 2
Vojo 2
Qui sommes-nous ? / Pri niNos routes / Niaj vojojRoute 1 / Vojo 1Route 2 / Vojo 2Tourisme / TurismoLiens / LigojNous contacter / Kontakti ninPlan du site / Paĝara mapo
Bas de page / Suben
Bas de page
Suben
 
 

 
 

Suède (nord)

Svedio (nordo)

Route 2 / Vojo 2                Suède (nord) / Svedio (nordo)
 
28/06/2017 > 17/07/2017
Suède (nord) / Svedio (nordo) 1203 km       Total / Sumo 5270 km
Suède (sud) / Svedio (sudo)   Suède (nord) / Svedio (nordo) 1763 km

Suède (nord) / Svedio (nordo)
 
 
 
 
 
Cliquez sur les photos ci-dessous pour les agrandir et utilisez la fonction "retour arrière" de votre navigateur pour revenir à cette page.
Klaku al la ĉi-subaj fotoj por pligrandigi ilin kaj uzu la funkcion "malantaŭen" de via navigilo por reveni al ĉi tiu paĝo.
 
 

En route / Survoje En route / SurvojeEn route / Survoje
 
28/06/2017 - En route  /  Survoje :
 
(Re)bienvenue en Suède, sous le regard nonchalant de rennes, les seuls habitants du coin.
 
(Re)bonvenon en Svedio, ĉe la senzorga rigardado de boacoj, la solaj lokaj loĝantoj.
 
 
 
 
 
Suède / Svedio Suède / SvedioSuède / Svedio
 
28/06/2017 > 17/07/2017 - Suède  /  Svedio :
 
Par contre, nous ne verrons jamais d'élans, qui préfèrent se cacher au fin fond des fôrets.
 
Male, ni neniam vidos alkojn, kiuj preferas kaŝe vivi en profundeco de arbaroj.
 
 
 
 
 
Suède / Svedio Suède / SvedioSuède / Svedio
 
28/06/2017 > 17/07/2017 - Suède  /  Svedio :
 
Car le pays est couvert de fôrets à n'en plus finir, sur des centaines et des centaines de kilomètres.
 
Ĉar la landon kovras senfinaj arbaroj, je centoj kaj centoj da kilometroj.
 
 
 
 
 
Suède / Svedio 28/06/2017 > 17/07/2017 - Suède  /  Svedio :
 
Le bois pris dans les forêts peut réaliser le rêve de tout gamin...
 
La ligno kolektita en la arbaroj povas realigi la revon de ĉiu infano...
 
 
 
 
 
Suède / Svedio Suède / SvedioSuède / SvedioSuède / Svedio
 
28/06/2017 > 17/07/2017 - Suède  /  Svedio :
 
...ou libérer les talents créatifs des adultes.
 
...aŭ ebligi al plenkreskuloj elmontri siajn artistajn talentojn.
 
Suède / Svedio Suède / Svedio Suède / Svedio Suède / Svedio Suède / Svedio
 
 
 
 
 
Suède / Svedio
Suède / Svedio 28/06/2017 > 17/07/2017
Suède  /  Svedio :
 
Les marguerites des forêts sont énormes.
 
La lekantoj en la 
arbaroj estas grandegaj.
 
 
 
 
 
Suède / Svedio Suède / SvedioSuède / Svedio
 
28/06/2017 > 17/07/2017 - Suède  /  Svedio :
 
La Suède est aussi un pays couvert de lacs... ce qui peut parfois poser problème pour se rendre à la cabane au fond du jardin.
 
Svedion kovras ankaŭ multaj lagoj... kio povas estigi malfacilaĵon por atingi budon je la fundo de ĝardeno.
 
 
 
 
 
Suède / Svedio
Suède / Svedio 28/06/2017 > 17/07/2017
Suède  /  Svedio :
 
Chaque fois que nous nous arrêtons, nous sommes assaillis par des nuées de moustiques et nous devons utiliser nos mousticaires de têtes... tout comme les chevaux qui n'ont pas de cils assez longs.
 
Ĉiam, kiam ni haltas, alsturmas nin svarmoj da kuloj kaj ni devas uzi niajn kapajn kulvualojn... same kiel ĉevaloj sen  sufiĉe longaj okulharoj.
 
 
 
 
 
Suède / Svedio Suède / SvedioSuède / Svedio
 
28/06/2017 > 17/07/2017 - Suède  /  Svedio :
 
Chaque maison qui se respecte possède son propre sauna.
 
Ĉu normala domo posedas sian propran saŭnon.
 
 
 
 
 
Suède / Svedio Suède / SvedioSuède / Svedio
 
28/06/2017 > 17/07/2017 - Suède  /  Svedio :
 
Parfois, on trouve aussi des parcs avec des saunas publics, dont certains peuvent faire penser que l'on est en partance pour Mars.
 
Foje, oni ankaŭ trovas publikajn saŭnejojn. La formo de iuj el tiuj saŭnoj povas pensigi, ke oni estas survoje al Marso.
 
 
 
 
 
Suède / Svedio 28/06/2017 > 17/07/2017 - Suède  /  Svedio :
 
Nous suivons les chemins tracés à travers les forêts pour les motoneiges.
 
Ni biciklas laŭ la arbaraj vojoj kreitaj por neĝoskoteroj.
 
 
 
 
 
Suède / Svedio
Suède / Svedio 28/06/2017 > 17/07/2017
Suède  /  Svedio :
 
Les supermarchés sont souvent équipés après les caisses d'une pièce ou d'un emplacement avec chaises et tables, parfois un micro-ondes, où l'on peut consommer les produits que l'on vient d'acheter... comme ces excellents kaka (gâteaux) aux myrtilles.
 
Superbaroj ofte disponeblas post la kasoj ĉambron aŭ lokon kun seĝoj kaj tabloj, foje mikroondilo, kie eblas konsumi la ĵus aĉetitajn produktojn... kiel tiujn bonegajn kaka (kukojn) je mirtelo.
 
 
 
 
 
En route / Survoje 29/06/2017En route  /  Survoje :
 
Un cratère de météorite d'un diamètre de 44 mètres et d'une profondeur de 5 mètres : c'est clair qu'il ne faisait pas bon passer à vélo dans le coin il y a 2000 ans.
 
Meteorŝtona kratero 44-metrojn diametra kaj 5-metrojn longa: evidentiĝas, ke ne bonis ĉi-ĉirkaŭe bicikadi 2000 jarojn antaŭe.
 
 
 
 
 
Hede HedeHede
 
30/06/2017 - Hede :
 
Église à clocher séparé.
 
Kirko kun aparta sonorilturo.
 
 
 
 
 
Hede HedeHede
 
30/06/2017 - Hede :
 
Musée en plein air présentant les habitations suédoises en bois.
 
Subĉiela muzeo pri svedaj loĝejoj el ligno.
 
 
 
 
 
Hede 30/06/2017 - Hede :
 
On ramasse un peu de bois en prévision de l'hiver à venir.
 
Ni kolektas iom da ligno antaŭvide de la venonta vintro.
 
 
 
 
 
Vemdalen VemdalenVemdalen
 
30/06/2017 - Vemdalen :
 
Autre église à clocher séparé.
 
Alia kirko kun aparta sonorilturo.
 
 
 
 
 
Vemdalen 30/06/2017 - Vemdalen :
 
Une communauté de Français serait-elle implantée à Vemdalen ?
 
Ĉu kolonio da francoj instaliĝis en Vemdalen?
 
 
 
 
 
Svenstavik
Svenstavik 01/07/2017 - Svenstavik :
 
Thomas (en noir) et sa femme Christine (en orange), nous invitent à partager leur repas dans leur jardin en compagnie de leurs voisins. Ensuite, ils nous guident jusqu'à un endroit propice pour camper gratuitement.
 
Thomas (nigre) kaj lia edzido Christine (orangkolore) invitas nin por kunmanĝi en ilia ĝardeno kune kun iliaj najbaro. Ili poste gvidas nin ĝis taŭga loko por senpage tendumi.
 
 
 
 
 
Digernäs DigernäsDigernäs
 
02/07/2017 - Digernäs :
 
Alors qu'il tombe des cordes, Hans et sa femme Agneta nous invitent à nous réchauffer chez eux, à nous doucher, à partager leur souper puis à dormir dans le chalet de leur jardin. Un superbe accueil !
 
Dum pluvegas, Hans kaj lia edzino Agneta invitas nin por revarmiĝi en ilia hejmo, por duŝiĝi, por kune vespermanĝi kaj poste por dormi en ilia ĝardena ĉaledo. Grandega akcepto!
 
 
 
 
 
Östersund ÖstersundÖstersund
 
03/07/2017 - Östersund :
 
Le marteau de Thor, revu et corrigé.
 
La martelo de Toro, repensita kaj transformita.
 
 
 
 
 
Hoting HotingHoting
 
06/07/2017 - Hoting :
 
Un œillet tenant le porte-bagage arrière de Cyrille se romp à la jonction du hauban et de la base. L'avantage d'un cadre en acier est qu'il suffit de trouver de bons mécaniciens capables de le resouder et on se retrouve avec un vélo comme neuf, après application d'un peu d'antirouille et d'un coup de peinture.
 
Rompiĝas ŝraŭbingo tenante la malantaŭan sakportilon de Cirilo, je la kuniĝo de la diagonala kaj horizontala forkoj. Avantaĝo de framo el ŝtalo estas la simpla neceso trovi bonajn mekanikistojn, kiuj kapablas reveldi ĝin. Post aplikigo de kontraŭrustaĵo kaj iomete da farbaĵo, oni retrovas preskaŭ novan biciklon.
 
 
 
 
 

Vidéo / Filmo
     01:05'

 
 
 
 
06/07/2017 - Hoting :
 
Opération chirugicale sur le vélo de Cyrille.
 
Kirurgia operacio ĉe la Cirila biciklo.
 
 
 
 
 
Dorotea DoroteaDorotea
 
06/07/2017 - Dorotea :
 
Visite du musée des caravanes Polar, dont une pour astronautes et une autre pour enfants.
 
Visito al la muzeo pri ruldomoj Polar, el kiuj estas unu por spacovojaĝantoj kaj alia por infanoj.
 
 
 
 
 
Storuman     08/07/2017 - Storuman :
 
Ici, on vénère l'homme sauvage des bois ; donc un peu nous, en quelque sorte !
 
Tie, oni respektegas sovaĝulojn de arbaroj; do iomete nin, iaflanke!
 
 
 
 
 
En route / Survoje En route / SurvojeLaponie / Samio
 
09/07/2017... - En route  /  Survoje :
 
Petit à petit, nous entrons en territoire lapon, peuple de nomades répartis sur quetre pays.
 
Iom post iom, ni eniras la teritorion de
Sameoj, nomada popolo dissemita en kvar landoj.
 
 
 
 
 
En route / Survoje En route / SurvojeEn route / Survoje
 
09/07/2017 - En route  /  Survoje :
 
Rencontre d'un troupeau de rennes au détour d'un virage.
 
Renkonto kun boacaro post paso de vojkurbo.
 
En route / Survoje En route / Survoje En route / Survoje En route / Survoje
 
 
 
 
 

Vidéo / Filmo
     01:21'

 
 
 
 
09/07/2017 - En route  /  Survoje :
 
Même pas peur des voitures... ni des vélos !
 
Eĉ ne time pro aŭtoj... nek pro bicikloj!
 
 
 
 
 
Arvidsjaur ArvidsjaurArvidsjaur
 
10/07/2017 - Arvidsjaur :
 
Village lapon au centre de la ville. Il date de l'époque où les Lapons avaient obligation de fréquenter l'église deux fois par an. Aujourd'hui, il sert encore pour les fêtes lapones importantes.
 
Samea vilaĝo centre de la urbo. Ĝi datas de kiam Sameoj perforte devis frekventi preĝejon dufoje jare. Ĝi nun ankoraŭ utilas okaze de gravaj sameaj festoj.
 
 
 
 
 
En route / Survoje 12/07/2017 - En route  /  Survoje :
 
Franchissement du cercle polaire à proximité de Jokkmokk.
 
Transpaso de la cirkla poluso proksime de Jokkmokk.
 
 
 
 
 
En route / Survoje En route / SurvojeEn route / Survoje
 
14/07/2017 - En route  /  Survoje :
 
Le jour de la fête nationale française, Ana nous invite à utiliser son sauna qui fonctionne au feu de bois.
 
Je la tago de la Francia nacia festotago, Ana invitas nin por uzi ŝian saŭnon, kiu funkcias per lignofajro.
 
 
 
 
 
Karesuando 17/07/2017 - Karesuando :
 
Toute dernière vue de la Suède : une jolie église en bois.
 
Lastega vido en Svedio: bela kirko el ligno.
 
 
 
 
 
Pays précédent
Antaŭa lando
Norvège (sud) / Norvegio (sudo) Norvège (sud) / Norvegio (sudo)
Suède (nord) / Svedio (nordo)
Finlande (nord) / Finnlando (nordo) Finlande (nord) / Finnlando (nordo) Pays suivant
Sekva lando
 
Nos bienfaiteurs / Niaj bonfarantoj Nos bienfaiteurs / Niaj bonfarantoj Nos bienfaiteurs en Suède (nord)
Niaj bonfarantoj en Svedio (nordo)
 
 
 

 
 
Accueil
Akceptejo
Route 2
Vojo 2
Accueil / Akceptejo Route 2 / Vojo 2
Qui sommes-nous ? / Pri niNos routes / Niaj vojojRoute 1 / Vojo 1Route 2 / Vojo 2Tourisme / TurismoLiens / LigojNous contacter / Kontakti ninPlan du site / Paĝara mapo
Haut de page
Supren
Haut de page / Supren