Accueil / Akceptejo Route 2 / Vojo 2
Accueil
Akceptejo
Route 2
Vojo 2
Qui sommes-nous ? / Pri niNos routes / Niaj vojojRoute 1 / Vojo 1Route 2 / Vojo 2Tourisme / TurismoLiens / LigojNous contacter / Kontakti ninPlan du site / Paĝara mapo
Bas de page / Suben
Bas de page
Suben
 
 

 
 

Danemark

Danio

Route 2 / Vojo 2                Danemark / Danio
 
08/05/2017  >  17/05/2017
Danemark / Danio 394 km       Total / Sumo 2081 km

Danemark / Danio
 
 
 
 
 
Cliquez sur les photos ci-dessous pour les agrandir et utilisez la fonction "retour arrière" de votre navigateur pour revenir à cette page.
Klaku al la ĉi-subaj fotoj por pligrandigi ilin kaj uzu la funkcion "malantaŭen" de via navigilo por reveni al ĉi tiu paĝo.
 
 

Danemark / Danio
Danemark / Danio 08/05/2017 > 17/05/2017
Danemark  /  Danio :
 
Le printemps au Danemark, c'est une alternance de pluie et de nuages menaçants, avec un vent froid.
 
Printempo en Danio signifas alternon inter pluvado kaj minacaj nuboj, ĉio ĉi kun malvarma vento.
 
 
 
 
 
Danemark / Danio Danemark / DanioDanemark / Danio
 
08/05/2017 > 17/05/2017 - Danemark  /  Danio :
 
Maisons danoises typiques : des murs blancs et un toit de chaume surmonté de morceaux de bois disposés comme des arêtes de poisson.
 
Tipe danaj domoj: blankaj muroj kaj tegmento el fragmitoj superigita de lignaĵoj kunmetitaj kiel fiŝostoj.
 
 
 
 
 
En route / Survoje
En route / Survoje 09/05/2017
En route
  /  Survoje :
 
Falaises de Møn.
 
Møn-klifoj.
 
 
 
 
 
Faxe
Faxe 11/05/2017 - Faxe :
 
On a trouvé le paradis des enfants : l'usine de fabrication des bonbons Haribo.
 
Ni trovis la paradizon de infanoj: la fabrikejon de la bombonoj Haribo.

 
 
 
 
 

Vidéo / Filmo
     00:23'

 
 
 
 
11/05/2017 - Faxe :
 
Malgré des bassins d'eau turquoise, cette grande carrière de pierre calcaire présente un paysage quasi-lunaire.
 
Spite lagetojn je turkiskoloraj akvoj, tiu granda kalkoŝtona mino prezentas kvazaŭ lunecan aspekton
.
 
 

 
 
Køge KøgeKøge
 
11/05/2017 - Køge :
 
Jolies maisons en centre-ville.
 
Belaj domoj en la urbocentro.
 
 
 
 
 
En route / Survoje En route / SurvojeEn route / Survoje
 
11/05/2017 - En route  /  Survoje :
 
Radar aéronautique, balle de volleyball ou bien balle de golf ?
 
Ĉu poraviadila radaro, pilko de retpilkado aŭ golfopilko?
 
 
 
 
 
Roskilde
Roskilde 12/05/2017 - Roskilde :
 
Musée des navires vikings.
 
Muzeo pri vikingaj ŝipoj.
 
 
 
 
 
København 13/05/2017 - København :
 
Il y a encore des vikings, au Danemark !
 
Ankoraŭ troveblas vikinggoj, en Danio!
 
 
 
 
 
København KøbenhavnKøbenhavn
 
13/05/2017 - København :
 
Port de plaisance de Copenhague.
 
Turisma havebo de Kopenhago.
 
 
 
 
 
København KøbenhavnKøbenhavn
 
13/05/2017 - København :
 
Gardes devant le palais royal.
 
Gardistoj ĉe la reĝa palaco.
 
 
 
 
 
København København 13/05/2017 - København :
 
Église de Notre-Sauveur, au clocher surmonté d'une flèche vrillée.
 
Kirko de Nia-Savanto, kun sonorilturo superigita de spirala sago.
 
 
 
 
 
København 13/05/2017 - København :
 
Bourse de Copenhague.
 
Borsejo de Kopenhago.
 
 
 
 
 
København 13/05/2017 - København :
 
Le Tivoli, un parc d'attractions en plein centre de la ville.
 
Tivoli, amuzparko en plena centro de la urbo.
 
 
 
 
 
København KøbenhavnKøbenhavn
 
13/05/2017 - København :
 
Ces statues ne sont visibles que par ceux qui savent retenir leur respiration suffisamment longtemps.
 
Ĉi tiuj statuoj videblas nur de tiuj, kiuj kapablas sufiĉe longe deteni sian spiradon.
 
 
 
 
 
København
En route / Survoje 13/05/2017 - København :
 
Jeu des 7 erreurs commises par le faussaire avec la petite sirène de Copenhague : saurez-vous trouver les différences ?
 
Ludo pri eraroj fare de falsisto kun la  de  Kirko de Nia-Savanto, kun sonorilturo superigita de spirala sago.
 
 
 
 
 
København 13/05/2017 - København :
 
Ville  libre de Christiania, une ville dans la ville, où la police ne va jamais. Du coup, l'allée centrale est squattée par une dizaine de revendeurs de drogues douces qui n'ont pas besoin de se cacher. Photo prise de loin afin d'éviter les problèmes.
 
Libera urbo Christiania, aparta urbo en la urbo, kien neniam eniras polico. Seke, la centra aleo estas okupata de dek kelkaj ne kaŝemaj vendistoj pri malfortaj narkotaĵoj. Fotite de for por maltrafi problemojn.
 
 
 
 
 
København KøbenhavnKøbenhavn
 
13/05/2017 - København :
 
Mais Christiania, c'est surtout une ville en autogestion où il est impossible de posséder une maison que l'on habite pas.
 
Sed Christiania precipe estas urbo je propra administrado, kie ne eblas posedi domon en kiu oni ne loĝas.
 
København København København København
 
 
 
 
 
Lyngby LyngbyLyngby
 
14/05/2017 - Lyngby :
 
Des centaines de cerfs et de daims en semi-liberté dans la forêt de Dyrehaven.
 
Centoj da duonliberaj cervoj kaj damaoj en la arbaro Dyrehaven.
 
 
 
 
 

Vidéo / Filmo
     00:17'

 
 
 
 
14/05/2017 - Lyngby :
 
Allez, un peu de courage pour traverser la route !
 
Ek, iomete kuraĝu por transiri la vojon!
 
 
 
 
 
Hillerød
Hillerød 16/05/2017 - Hillerød :
 
Château de Frederiksborg.
 
Kastelo de Frederiksborg.
 
 
 
 
 
En route / Survoje     17/05/2017 - En route  /  Survoje :
 
Nouveau jeu des 7 erreurs commises par le faussaire, cette fois avec la statue de la liberté.
 
Alia ludo pri eraroj fare de falsisto, ĉi-foje pri la statuo pri libereco.
 
 
 
 
 
Helsingør 17/05/2017 - Helsingør :
 
Le train arrive en centre-ville, sur la route, au milieu des voitures.
 
Trajno surŝosee alvenas en la urbocentro, inter aŭtoj.
 
 
 
 
 
Helsingør HelsingørHelsingør
 
17/05/2017 - Helsingør :
 
Château de Kronborg.
 
Kastelo Kronborg.
 
 
 
 
 
Helsingør
Hillerød 17/05/2017 - Helsingør :
 
Allez, un dernier jeu des 7 erreurs avant de quitter le pays.
 
Nu, plia kaj lasta ludo pri eraroj antaŭ ol foriri de la lando.
 
 
 
 
 
Helsingør 17/05/2017 - Helsingør :
 
Lequel de ces deux bateaux choisir pour passer en Suède ?
 
Kiun el tiuj du ŝipoj ni elektu por aliri Svedion?
 
 
 
 
 
Pays précédent
Antaŭa lando
Allemagne / Germanio Allemagne / Germanio
Danemark / Danio
Suède (sud) / Svedio (sudo) Suède (sud) / Svedio (sudo) Pays suivant
Sekva lando
 
Nos bienfaiteurs / Niaj bonfarantoj Nos bienfaiteurs / Niaj bonfarantoj Nos bienfaiteurs au Danemark
Niaj bonfarantoj en Danio
 
 
 

 
 
Accueil
Akceptejo
Route 2
Vojo 2
Accueil / Akceptejo Route 2 / Vojo 2
Qui sommes-nous ? / Pri niNos routes / Niaj vojojRoute 1 / Vojo 1Route 2 / Vojo 2Tourisme / TurismoLiens / LigojNous contacter / Kontakti ninPlan du site / Paĝara mapo
Haut de page
Supren
Haut de page / Supren